ວິທີແກ້ໄຂອຸດສາຫະ ກຳ

ໂຊລູຊັ່ນພະລັງງານນໍ້າ
24.80 $ ລ້ານ
Hydro Turbines ມູນຄ່າຖືກ ​​ນຳ ເຂົ້າໂດຍປະເທດຝຣັ່ງໃນປີ 2017

ຈົບຈົນຈົບ

ສະຫນັບສະຫນູນການລູກຄ້າ

ສະຫາຍ

ຄຸນສົມບັດແລະຄຸນປະໂຫຍດ

International

ສະຫນັບສະຫນູນການຈັດສົ່ງ